Opremanje kuhinje ZU "Dr Miroslav Zotović", Banja Luka

Preduzeće REMA TRADE dočekuje završnicu i ove poslovne godine u pozitivnom ambijentu. U listu svojih referenci odnedavno možemo dodati i opremanje kuhinje Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ” Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka. Projektom rekonstrukcije kuhinje predviđena ja i izvedena potpuna sanacija konstukcije i instalacija, rekonstrukcija prostorne organizacije, te nabavka potpuno nove opreme za kompletan kuhinjski blok.


Projektom rekonstrukcije prostorne šeme u okviru kuhinje od cca 180m2 predviđeni su svi neophodni odjeljci prema tehnologiji bolničke kuhinje:
- gruba i fina priprema mesa
- gruba i fina priprema povrća
- slatka kuhinja
- topla kuhinja - termoblok sa kaznovima i šporetima
- topla kuhinja - konvekcijske pećnice
- izdavanje gotovih jela
- priprema hljeba
- transport hrane
- konobarski ofis
- pranje bijelog suđa
- pranje crnog suđa
- odmor osoblja

Za svaki navedeni odjeljak bilo je predviđeno opremanje odgovarajućom opremom, a fotografije u galeriji prikazuju realizovano opremanje. Preduzeće REMA TRADE je isporučilo i montiralo svu zahtjevanu opremu u predviđenom roku.

DSC 0960 DSC 0963 DSC 0970 DSC 0972 DSC 1080 DSC 1077 DSC 1071 DSC 1020 DSC 1074 DSC 0987 DSC 1031 DSC 1035 DSC 1039 DSC 1038 DSC 1024 DSC 1042 DSC 1005 DSC 1047 DSC 1050 DSC 1053

Vijesti