Hotel “Integra” Banja Luka

PROJEKTOVANJE I OPREMANJE KOMPLETNE KUHINJE I BARA U RESTORANIMA NACIONALNE I ITALIJANSKE KUHINJE

Osmisliti i koncipirati kuhinju koja ujedno podmiruje potrebe jednog Nacionalnog restorana sa ponudom tipično tradicionalnih jela i jednog Italijanskog restorana sa ponudom mediteranske kuhinje, a sve to u raspoloživim podrumskim i prizemnim prostorijama, bilo je zaista zahtjevno i izazovno. Naš tim uspješno je odgovorio i na ovaj zadatak, od procesa projektovanja do opremanja i montaže, a naša saradnja sa mendžmentom novog hotela “Integra” u Banjoj Luci uspješno se nastavlja i dalje kroz redovno održavanje isporučene opreme.