2

Churchill porculan – vrhunski kvalitet i neodoljiv dizajn

Inovativnost, posvećenost i stručnost – odlike su engleskog proizvođača porculana za ugostiteljstvo Churchill. 220 godina duga tradicija u proizvodđnji porculana, strast prema inovativnom dizajnu i preciznost u proizvodnji pozicionirali su Churchill kao jednu od vodećih kompanija u ovoj oblasti na globalnom nivou.

Da je to zaista tako uvjerili smo se i prilikom posjete njihovim proizvodnim pogonima u blizini Brimingema, koja nam je upriličena i organizovana od strane naših saradnika iz ove kompanije. Tokom posjete obišli smo kompletne proizvodne pogode i izbliza sagledali cjelokupan proces proizvodnje – od unosa posebne gline kao sirovine, preko obrade i pripreme sirovine, zatim oblikovanja i pečenja sa bojenjem i glaziranjem, , do završne fine obrade i pakovanja. Ovako napisano čini se tako jednostavno, ali uživo posmatrajući ogromne prese, prenosne trake, peći za pečenje na temperaturama i do 1500˚C, mehanizaciju i robote koji sa savršenom preciznošću obavljaju poslove i ljude bez čijih finih završnih obrada proces ne bi bio potpun, stiče se utisak o kapacitetima proizvodnje i globalnoj veličini imena ovog proizvođača. Posebna pažnja posvećena je kontroli kvaliteta proizvoda. Gipsani kalupi za oblikovanje proizvoda, mjenjaju se nakon svakih par stotina otisaka, u toku svake etape proizvodnog procesa vrši se nasumična kontrola i u slučaju odstupanja od zahtjevanog kvaliteta, cijela serija se reciklira i vraća na početak proizvodnog procesa. Stoga zaista ne iznenađuje činjenica da garancija na krzanje tanjira ovog proizvođača iznosi 5 godina.

Osim besprijekornog kvaliteta proizvoda, velika pažnja posvećuje se dizajnu i izgledu. Iz godine u godinu formiraju se nove i nadopunjuju stare kolekcije porculana, svaka tematski namjenjena nekom konceptu ugostiteljstva. Prednost ovakvog pristupa je to da kupac može dobiti komplet setove porculana, šoljica, zdjela i pratećih proizvoda dizajniranih u istom maniru. Čitav tim dizajnera radi na novim trendvima i konceptima, tako da je proizvodnja i sa te strane zaokružena unutar jedne kompanije. Prezentacija novih linija Discover, Studio Prints, Trace, te dodataka na liniju Stonecast koje su se nedavno pojavile na tržištu, našem i međunarodnom, bila je jedan od povoda za ovaj obilazak.

Naravno, Churchill kao vodeći proizvođač porculana u svijetu, veoma je svejstan i svoje uloge u očuvanju životne sredine, te tako se unazad 20 godina u proizvodnji primjenjuju ekološke mjere sa ciljem da se smanji utrošak energije neophodan za proizvodni proces. Od 2000.godine do danas primjetna je redukcija utrošene energije za cca 10% a cilj je taj postotak povećati na 20% do 2020.godine. Vjerujemo da će i to biti ispunjeno.

Nadamo se da smo uspjeli, djelimično bar, podjeliti sa vama naše utiske o ovom proizvođaču i njihovim proizvodima. U vrhunski kvalitet proizvoda i neodoljiv dizajn, možete se uvjeriti dolaskom u naš izložbeni salon, gdje vam možemo prezentovati uzorke najpopularnijih starih i novih linija porculana, pokazati načine serviranja jela i pomoći vam u izboru linije koja odgovara vašem konceptu ugostiteljskog poslovanja.