1-2

Projektovanje i opremanje kuhinje Hotela “Jelena” – TC Emporium, Banja Luka

Prvu polovinu ove poslovne godine završavamo pozitivno i sa mnogo uspješno završenih poslova ali i dogovorenih projekata za naredni period. Ipak, ovom prilikom želimo izdvojiti projekat opremanja kuhinje za Hotel Jelena koji se ovih dana otvara u sklopu TC EMPORIUM u Banjoj Luci.

 Fotografije prije i poslije opremanja:

Ovom projektu smo pristupili sa mnogo entuzijazma, truda i volje da ispratimo priču od početka do kraja. Saradnja sa investitorima ovog objekta započela izradom projekta tehnologije kuhinje. Nakon konsultovanja i razrade sa glavnim kuharom, investitorom i arhitektom došli smo do optimalnog rješenja tehnologije kuhinje koje je usvojeno za dalji rad. Usvojeno rješenje podrazumjevalo je maksimalno iskorištenje prostora, gdje su sve zone organizovane tako da proces pripreme i obrade teče kroz kuhinju bez ukrštanja prljavih i čistih puteva, te bez mješanja postupaka pripreme, termičke obrade i serviranja namirnica. Specifičan zahtjev ove kuhinje i koncepta restorana bio je da se obezbjedi prostor za pripremu pizza, tijesta i kolača koji će biti odvojen od priprema povrća i mesa, a ujedno blizu magacina i termobloka. Da bismo zadovoljili ovaj zahtjev, ove pripreme smo organizovali u dvije linije koje se nalaze pored termobloka, a pripreme povrća i mesa organizovane u jednu liniju blizu magacina i ekonomskog ulaza. Prostori ispod radnih površina iskorišteni su za rashlad, a iznad stolova su pokačeni viseći ormarići i police gdje god je bilo moguće. Time smo dobili maksimalnu iskorištenost prostora i po horizontali i po vertikali.

Termičku obradu čine termoblok i konvektomat, postavljeni jedno naspram drugog. Termoblok čine plinski šporeti, friteza, roštilj i pizza peć, a sa druge strane imamo konvekcijsku pećnicu Lainox Naboo o kojoj smo već pisali i prezentovali ju uživo i putem interneta na svom profilu. Investitor je prepoznao sve prednosti i kvalitete koje ova pećnica nudi, i odlučio da svojim gostima ponudi maksimalan kvalitet i brzinu usluge. I ostali uređaji u termobloku su takođe visokokvalitetni i od poznatih proizvođača Berto’s i GGF Italija

Serviranje i izdavanje gotovih jela obavlja se preko neutralnih i toplih stolova. Konobarski ofis dovoljno je prostran da služi i za izdavanje jela ali i za vraćanje upotrebljenog posuđa. Posuđe koje se vraća ide na liniju pranja , odmah pored ofisa, a zatim se odlaže u ormar i stolove u zoni serviranja.

Cjelokupan koncept kuhinje osmišljen je tako da se obezbjedi pravilan tok cirkulisanja i kretanja sirove namirnice iz magacina i komora, preko priprema do termičke obrade. Nakon termičke obrade namirnica u vidu gotovog jela idu u zonu serviranja i izdavanja, odakle se distribuišu u restoran. Prilikom projektovanja trudili smo se da maksimalno ispoštujemo sanitarna pravila organizovanja kuhinje, te da obezbjedimo realno funkcionalan prostor u skladu sa potrebama budućeg hotela. 

U sklopu projekta tehnologije izradili smo i projekte mikrolokacija – instalacije vode, struje i plina, pa su na osnovu naših tehničkih crteža dalji podizvođači  pripremili i izveli neophodne instalacije za kuhinjsku opremu. Naravno, i ova faza je bila propraćena nadzorom  nešeg stručnog tima, da bi se na vrijeme predvidjele i otklonile bilo kakve greške. Nakon izvršenih svih priprema i izvedenih instalacija, pristupili smo montaži i priključenju opreme. Naš tim je u veoma kratkom roku postavio, priključio i pustio u rad sve uređaje, tako da je kuhinja bila spremna za rad  prije samog restorana i hotela.

Pored projektovanja i isporuke kuhinjske opreme, u sklopu ovog projekta isporučili smo i kompletan sitni inventar za restoran i kuhinju hotela. Odabiru sitnog inventara takođe smo se  maksimalno posvetili i potrudili  da ispunimo želje i zahtjeve investitora i glavnog kuhara..

Na ovom projektu ponovo smo pokazali svoju profesionalnost i spremnost da prihvatimo i iznesemo sve faze opremanja komercijalne kuhinje – od projektovanja, preko montaže i priključenja opreme, do puštanja u rad i obuke osoblja. Sve to propraćeno je konsultovanjem i savjetovanjem sa investitorima koji su sve vrijeme bili otvoreni za naše ideje, prijedloge i sugestije. Sigurni smo da će se ova saradnja nastaviti kroz održavanje opreme i nadopunjavanje sadržaja u skladu sa radom hotela i restorana.