Market “MAXI” Orašje

PROJEKTOVANJE I OPREMANJE KOMPLETNE KUHINJE I LINIJE ZA IZDAVANJE GOTOVIH JELA

U marketu “MAXI” Orašje prepoznali su potrebu savremenog ubrzanog načina zivota za kupovinom ukusnih gotovih jela po pristupačnim cjenama, a naš tim bio je tu da osmisli i koncipira kuhinju koja će uspješno odgovoriti tim potrebama i omogućiti brzu, jednostavnu pripremu različitih vrsta jela bez kompromisa po pitanju kvaliteta.