Hotel “Rajska Dolina” Jahorina

PROJEKTOVANJE I OPREMANJE KOMPLETNE KUHINJE I VEŠERAJA

Za kuhinju u Hotelu “Rajska Dolina” po pitanju organizacije i rasporeda može se reći da je “školski” primjer hotelske kuhinje. Naš angažman podrazumjevao je isporuku nove opreme i uređaja, po zahtjevima javne nabavke, u kuhinju koja se u potpunosti renovirala. Organizaciona šema kuhinje nije mnogo mjenjana, a nabavkom nove opreme poslovanje samog hotela svakako je unaprijeđeno.