Ostala kuhinjska oprema

MENI PROIZVODA

U ovu kategoriju možemo svrstati sve ono što preostaje od opreme koja se koristi u kuhinjama, ali i u ostalim oblastima HoReCa sektora, a nije već pomenuta u prethodnim kategorijama - od sanitarnih umivaonika, kanti za otpatke, specifičnih kolica za čišćenje prostorije ili transport, itd.

S obzirom na raznovrsnost ove kategorije, za više informacija pogledajte dostupan katalog a za specifične upite naš prodajni tim stoji Vam na raspolaganju.

Pogledajte naše kataloge

Kante i umivaonici

                  Prateća oprema                  i višenamjenska kolica